Orddeling av connettivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet connettivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-net-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket