Orddeling av connotativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet connotativo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-no-ta-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket