Orddeling av conoscendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conoscendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-no-scen-do

Siste orddelinger av dette språket