Orddeling av conosciuto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conosciuto? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-no-sciu-to

Siste orddelinger av dette språket