Orddeling av conquistando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conquistando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-qui-stan-do

Siste orddelinger av dette språket