Orddeling av conquiste

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conquiste? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-qui-ste

Siste orddelinger av dette språket