Orddeling av consanguineo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet consanguineo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-san-gui-neo

Siste orddelinger av dette språket