Orddeling av consecutio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet consecutio? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-se-cu-tio

Siste orddelinger av dette språket