Orddeling av consecutivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet consecutivo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-se-cu-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket