Orddeling av consegnando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet consegnando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-se-gnan-do

Siste orddelinger av dette språket