Orddeling av consegnare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet consegnare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-se-gna-re

Siste orddelinger av dette språket