Orddeling av consegnato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet consegnato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-se-gna-to

Siste orddelinger av dette språket