Orddeling av consentirsi

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet consentirsi? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-sen-tir-si

Siste orddelinger av dette språket