Orddeling av conservatrice

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conservatrice? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-ser-va-tri-ce

Siste orddelinger av dette språket