Orddeling av conserve

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conserve? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-ser-ve

Siste orddelinger av dette språket