Orddeling av consolato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet consolato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-so-la-to

Siste orddelinger av dette språket