Orddeling av consolidativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet consolidativo? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-so-li-da-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket