Orddeling av consonantismo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet consonantismo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-so-nan-ti-smo

Siste orddelinger av dette språket