Orddeling av consonanza

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet consonanza? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-so-nan-za

Siste orddelinger av dette språket