Orddeling av consono

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet consono? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-so-no

Siste orddelinger av dette språket