Orddeling av consorte

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet consorte? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-sor-te

Siste orddelinger av dette språket