Orddeling av consultivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet consultivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-sul-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket