Orddeling av contadinello

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contadinello? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-ta-di-nel-lo

Siste orddelinger av dette språket