Orddeling av contadino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contadino? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ta-di-no

Siste orddelinger av dette språket