Orddeling av contadinotto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contadinotto? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-ta-di-not-to

Siste orddelinger av dette språket