Orddeling av contado

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contado? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-ta-do

Siste orddelinger av dette språket