Orddeling av contare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-ta-re

Siste orddelinger av dette språket