Orddeling av contemperamento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contemperamento? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-tem-pe-ra-men-to

Siste orddelinger av dette språket