Orddeling av contemperando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contemperando? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tem-pe-ran-do

Siste orddelinger av dette språket