Orddeling av contemperare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contemperare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tem-pe-ra-re

Siste orddelinger av dette språket