Orddeling av contemperato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contemperato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tem-pe-ra-to

Siste orddelinger av dette språket