Orddeling av contemplativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contemplativo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tem-pla-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket