Orddeling av contemplato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contemplato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tem-pla-to

Siste orddelinger av dette språket