Orddeling av contemporaneo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contemporaneo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tem-po-ra-neo

Siste orddelinger av dette språket