Orddeling av contendendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contendendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ten-den-do

Siste orddelinger av dette språket