Orddeling av contenendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contenendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-te-nen-do

Siste orddelinger av dette språket