Orddeling av contenimento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contenimento? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-te-ni-men-to

Siste orddelinger av dette språket