Orddeling av contenitiva

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contenitiva? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-te-ni-ti-va

Siste orddelinger av dette språket