Orddeling av contenne

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contenne? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-ten-ne

Siste orddelinger av dette språket