Orddeling av contento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contento? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-ten-to

Siste orddelinger av dette språket