Orddeling av contentone

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contentone? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ten-to-ne

Siste orddelinger av dette språket