Orddeling av continentale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet continentale? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-ti-nen-ta-le

Siste orddelinger av dette språket