Orddeling av continente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet continente? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ti-nen-te

Siste orddelinger av dette språket