Orddeling av contingentamento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contingentamento? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-tin-gen-ta-men-to

Siste orddelinger av dette språket