Orddeling av contingentare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contingentare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tin-gen-ta-re

Siste orddelinger av dette språket