Orddeling av contingentato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contingentato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tin-gen-ta-to

Siste orddelinger av dette språket