Orddeling av contingente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contingente? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tin-gen-te

Siste orddelinger av dette språket