Orddeling av contini

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contini? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-ti-ni

Siste orddelinger av dette språket