Orddeling av continuamente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet continuamente? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-ti-nua-men-te

Siste orddelinger av dette språket