Orddeling av continuato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet continuato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ti-nua-to

Siste orddelinger av dette språket